Daně

Daň darovací - platila do 31. 12. 2013. Od této doby je zahrnuta do daně z příjmu. Jednalo o daň zatěžující bezúplatné převody nemovitostí (darovací smlouva).

Daň dědická - platila do 31. 12. 2013. Od této doby je zahrnuta do daně z příjmu. Jednalo o daň zatěžující nabytí majetku po zůstaviteli (ať na základě závěti, nebo zákonné posloupnosti).

Daň silniční - daň, kterou platí podnikatel za vozidla ve svém obchodním majetku (včetně obdobných situací, jako je finanční leasing apod.). Přihlášení k silniční dani je jednou z podmínek pro daňové uplatnění nákladů spojených s pořízením a provozem vozidla. Výše pojistného závisí na objemu motoru.

Daň z nemovitých věcí - daň zatěžující vlastníky nemovitostí. Platí se každoročně, plátcem je vlastník k 1. lednu daného roku, daňové přiznání se podává do 31. ledna (pouze jednou, v dalších letech finanční úřad pouze posílá složenky nebo informuje o výši daně), platí se do 31. května (u větších částek druhá splátka k 30. listopadu).

Daň z převodu nemovitostí - platila do 31. 12. 2013, byla nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí, jednalo se o daň zatěžující úplatný převod nemovitosti (zejména kupní smlouva).

Daň z nabytí nemovitých věcí - daň zatěžující úplatný převod nemovitosti (zejména kupní smlouva), plátcem daně je kupující. 

Daň z přidané hodnoty - jde o daň, kterou plátce daně odvádí z každého výnosu (s výjimkami stanovenými zákonem).

Daň z příjmu - daň zatěžující příjmy poplatníků.