Katastr nemovitostí

Budova - nadzemní stavba, spojená se zemí pevným základem, která musí mít nejméně dva uzavřené samostatné užitkové prostory.

Byt - místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení.

Identifiace parcel - veřejná listina pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifiaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.