Realitní pojmy A

Termínovaný vklad - jednorázový vklad na bankovní účet, kde se po určitý čas (termín) úročí určitou sazbou.

Typ parcely - katastrální úřad rozlišuje parcelu stavební (pozemek druhově evidován jako zastavěná plocha a nádvoří) a parcelu pozemkovou (všechny ostatní druhy pozemků).