7 důvodů, proč prodat nemovitost pomocí aukce

15.02.2020

Proč prodat nemovitost pomocí aukce? Jaké to má pro prodávajícího výhody? Má to i nějaké výhody pro kupujícího?

Proč použít právě aukci jako nástroj prodeje nemovitosti?

1. Stejná šance

Nemovitost si mohou prohlédnout všichni, kteří o ni mají zájem, nikdo není znevýhodněn ani upřednostněn. Všichni, kdo chtějí, mohou nabídku předložit.

2. Flexibilita

Prodávající si může určit svá kritéria, podle kterých si bude nabídku vybírat.

3. Efektivita

Prohlídky se uskutečňují po určité době po jejím vyhlášení, a to většinou v jednom, dvou nebo třech dnech.

4. Poslední slovo má majitel

Prodávající si ponechává právo vybrat takovou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Ne vždy musí být rozhodujícím kritériem cena, může to být datum uhrazení kupní ceny, datum předání nemovitosti, atd.

5. Ukazatel tržní ceny

Aukce je dobrým ukazatelem tržní ceny. Může se stát, že cena je stanovena příliš vysoko, nebo zase nízko. Pokud je cena stanovena vysoko, je možné, že se na aukci nikdo nepřihlásí nebo zájemci předloží nabídky, které jsou nižší, než požadoval prodávající. Pokud je stanovena cena nízká, naprohlídku se přihlásí velké množství lidí.

6. Nejvyšší cena

Prodávající může prodat nemovitost za nejvyšší cenu, kterou mu trh v daném okamžiku nabídne.

7. Nikdo nic neplatí

Prodávající neplatí za uskutečnění aukce. Ani zájemci nemusí platit za to, že se mohli aukce zúčastnit a předložit nabídku.

Aukce rodinného domu

Během posledních měsíců jsem uskutečnila více aukcí, ale největší a nejnáročnější aukcí byl prodej rodinného domu v Malšovicích v Hradci Králové. Uskutečnila jsem 3 prohlídkové dny, během kterých jsem nemovitost ukázala 25 zájemcům a obdržela pro majitele 16 nabídek na koupi a to od 3mil. Kč, až po 2 nabídky, které přesáhly částku 5 mil. Kč

Aukce jako jedna z prodejních možností

Prodej pomocí aukce nemusí všem vyhovovat, netvrdím, že se jedná o nejlepší či vůbec jediný možný nástroj prodeje. Někdy se však lidé dostanou do složité životní situace a musí svoji nemovitost prodat co nejrychleji. V těchto případech vidím prodej pomocí aukce jako nejvhodnější variantu pro danou situaci.

Aukce musí mít jasná pravidla

Na závěr bych chtěla podotknout, že základem každé aukce je již před jejím započetím seznámení všech účastníků s jasnými pravidly a průběhem celého procesu. Proto se není třeba obávat, že dojde ke zbytečným nesrovnalostem.