Podnájem

23.11.2017
  • Nájemce může dát třetí osobě do podnájmu část bytu, pokud v bytě sám trvale bydlí i bez souhlasu pronajímatele.
  • Pokud nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část jen se souhlasem pronajímatele.
  • Žádost o udělení souhlasu k podnájmu i souhlas s podnájmem vyžaduje písemnou formu. Pokud se pronajímatel do 1 měsíce k žádosti nevyjádří, považuje se souhlas za daný (to neplatí, pokud byl ujednán zákaz podnájmu).
  • Podnájem končí společně s nájmem.