Postup při pronájmu nemovitosti

1. Setkání - Vše začíná schůzkou a to buď na Vaší nemovitosti nebo u nás v kanceláři RE/MAX
Future v Hradci Králové. Rozebereme spolu aktuální situaci a Vaše potřeby - jaké jsou důvody Vašeho záměru ji pronajmout, co by to pro Vás znamenalo, kdyby se nemovitost nepronajala, na jak dlouho ji chcete pronajmout,  .... Nemovitost si prohlédnu a připravím cenovou tržní analýzu. Navrhnu Vám cenové rozmezí, za které je možné nemovitost pronajmout. Společně pak stanovíme strategii pronájmu.

2. Spolupráce - Naše spolupráce, pokud se na ni dohodneme, začíná podpisem objednávky realitních služeb. Objednávka mi umožní nemovitost řádně nabízet.

3. Příprava prezentace nemovitosti -Společně nemovitost na pronájem připravíme. Příprava nemovitosti a profesionální nafocení jsou základem úspěšného a rychlého pronájmu . Připravím kvalitní popis inzerce. Nabídku vyexportuji na nejdůležitější realitní servery.

4. Komunikace - Stanovíme si způsob, jak spolu budeme komunikovat. Budu Vás informovat o všech mých činnostech.

5. Prohlídky nemovitosti - Se zájemci provedu prohlídku. Pokud má zájemce o Vaší nemovitost zájem, požádám ho o vyplnění dotazníku o pronájem nemovitosti. Vyplněný dotazník (i s mým prověřením zájemce) Vám zašlu emailem.

6. Schůzka - Se zájemci, kteří Vás zaujali a chtěli byste se s nimi setkat, naplánuji schůzku. Schůzka se koná obvykle u nás v kanceláři. Pokud si ze zájemců nového nájemce vyberete, připravím nájemní smlouvu.

7. Předání nemovitosti - Domluvíme se, kdy bude nemovitost předána novému nájemci. Nemovitost se předává s předávacím protokolem.  

                                 Chcete vědět, jaký postup pronájmu může být u Vaší nemovitosti?