Realitní kancelář

Provize realitní kanceláře - odměna za realitní služby. Způsob určení: a) Fixní ­- provize je stanovena přímo, a to v konkrétní výši bez ohledu na výši kupní b) Procentem - provize je stanovena přímo, a to v % z kupní ceny c) Navýšením - provize je stanovena nepřímo: ve smlouvě se uvede "požadovaná
cena" a výše odměny se určí jako rozdíl mezi požadovanou cenou a skutečně
dosaženou kupní cenou