Realitní pojmy A

AML - zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Antedatování - opatřit dřívějším datem (listina, záznam, spis, dopis), (ante = před), rozšířená je chybná verze "antidatování".

Antidatování - chybně utvořené slovo, správně je antedatování.

Anuita - pravidelná splátka, kterou věřitel splácí dlouhodobý dluh. U bytového družstva -zbývající část úvěru bytového družstva připadající na konkrétní´ členský podíl, tj. souhrn všech splátek, které člen družstva bude ještě muset zaplatit. Tento závazek při převodu družstevního bytu přechází na nabyvatele. Splacení anuity je jednou z podmínek pro převod bytu do osobního vlastnictví. Anuita
představuje součet zbývajících anuitních splátek.

Anuitní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí po celou dobu trvání závazku stále stejnou výši splátky (za předpokladu neměnné úrokové sazby). Anuitní splátka se vždy skládá ze dvou částí, ze splátky jistiny a z platby úroku. Vzájemný poměr těchto dvou částí se v čase mění, zpočátku výrazně převládá úrok, v závěru splácení převládá splátka jistiny. Celou dobou je myšlena dohodnutá délka fixace úrokové sazby. Po jejím skončení poskytovatel hypotéku (hypoteční úvěr) přehodnocuje podle aktuálních podmínek a navrhne klientovi novou sazbu pro další fixní období. S tou může klient souhlasit nebo může svojí hypotéku (hypoteční úvěr) refinancovat u jiné banky za pro něj výhodnějších podmínek.

Aukce - způsob prodeje nemovitosti klienta, která zajistí v dané chvíli nejvyšší možnou cenu nebo pro klienta nejvýhodnější cenu na základě jeho kritérií.