Realitní pojmy F

Fixace úrokové odchylky - vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.

Fixace úrokové sazby - vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenci její změny. 

Fixní úroková sazba - sazba stanovená jako neměnná během celého úvěrového vztahu nebo na předem dohodnutý časový úsek (většinou na 1, 3, 5, nebo 10 let).


Fond oprav - fond, který je určený především pro úhradu nákladů spojených se správou domu a pozemku. Svými každoměsíčními příspěvky se na něm podílí vlastníci jednotek daného domu.

Fyzická osoba (FO) - je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. Právní subjektivitu nabývá okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.

Fyzická osoba - podnikatel - fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).