Realitní pojmy G

GDPR - obecné nařízení o ochraně údajů (General Data Protection Regulation), je právní rámec, který stanovuje pravidla pro sběr a zpracování osobních údajů fyzických osob v rámci Evropské unie.

Geometrické určení nemovitosti a katastrálního území - určení tvaru, rozměru, hranic nemovitosti a katastrálního území pomocí geodetických metod.

Geometrický plán - technický podklad a neoddělitelná součást listin, podle nichž má být proveden zápis do katastru nemovitostí, je-li třeba předmět zápisu zobrazit do katastrální mapy.