Realitní pojmy I

Identifiace parcel  - veřejná listina pro porovnání zápisu a zákresu stejné nemovitosti (nebo skupiny skupinou parcel vedených v katastru nemovitostí). Není-li ztotožnění parcel možné, identifiaci nelze provést bez vytyčení hranice pozemku v terénu a bez vyhotovení geometrického plánu.

Inkaso - jeden z nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (klienta).