Realitní pojmy J

Jednorázová splátka - výjimečná splátka, splátka mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).

Jiný oprávněný -osoba oprávněná z jiného než vlastnického práva, které se zapisuje do katastru nemovitostí.

Jistina - půjčený fnianční obnos. Za půjčení tohoto fiančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).

Jistina, úvěrová jistina - nominální částka poskytnutého úvěru.