Realitní pojmy O

Obchodní rejstřík - obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích.

Obvyklá cena současná - hodnota nemovitosti, která je platná ke dni ocenění a je vztažena na tuzemský trh. 

Ocenění nemovitosti - vyjádření hodnoty nemovitosti.

Odhad nemovitosti - zjištění hodnoty majetku. Vyžaduje-li to povaha věci (zvláště při větších hodnotách), pověří soud (státní notářství) provedením odhadem soudního znalce. Odhad je zapotřebí rovněž při smluvním převodu a prodeji nemovitostí v osobním vlastnictví.

Ochrana osobních údajů - dle zákona č. 101/2000 Sb. státem zajištěná ochrana údajů o osobě, zejména údajů osobní a citlivé povahy (např. rodné číslo, zdravotní stav).

Open house nemovitosti - marketingová aktivita v rámci prodeje nemovitosti, používaná nejčastěji u zajímavých nemovitostí (luxusní rezidenční, developerský projekt apod.).  Cílem je přivést na místo co největší počet potenciálních klientů, zvýšit povědomí o prodeji nemovitosti a v neposlední řadě získat další kontakty.

Orgány bytového družstva - členská schůze (přijímá stanovy, volí ostatní orgány), představenstvo, resp. u malého družstva pouze předseda (řídí chod družstva), kontrolní komise (schvaluje účetní závěrku, často není zřízena a její funkci plní členská schůze).

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná - podnikatelský subjekt známý pod označením fyzická osoba - podnikatel.