Realitní pojmy R

Retroaktivita - zpětná účinnost právního předpisu tedy, kdy tento právní předpis působí i zpětně do doby před svou platností.