Realitní pojmy R

Refinancování hypotéky -  splacení stávajícího hypotečního úvěru novým hypotečním úvěrem s odlišnými, zpravidla výhodnějšími podmínkami. Refinancování hypotéky nejčastěji nabízejí banky, je možné se ale setkat i s nabídkou nebankovního refinancování.

Registrované partnerství - úředně uzavřený svazek osob stejného pohlaví, který má některé rysy obdobné manželství, obsahem práv a povinností se však spíše blíží úrovni vztahu druh - družka. Z hlediska realitního obchodu je podstatné, že partnerům nevzniká SJM, nevzniká společný nájem bytu ani společné členství manželů v bytovém družstvu.

Rekonstrukce - uvedení do původní podoby nebo stavu, častěji přestavba spojená s modernizací.

Revitalizace - obnovení a oživení, uvádění do stavu, který přináší užitek.

RPSN - číslo, které má umožnit spotřebiteli lépe vyhodnotit výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaného úvěru. RPSN udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.

Ručení - jedná se o způsob, jak co nejefektivněji snížit rizika, která mohou vzniknout při uzavření závazkového vztahu. Ručitelský subjekt na sebe jednostranným písemným prohlášením bere povinnost uspokojit pohledávku věřitele z úvěrového vztahu v případě, že tak neučiní dlužník.

Ručitel - fyzická nebo právnická osoba, která je povinována uhradit dlužníkův závazek (dluh) věřiteli, pokud tak z různých důvodů neučiní sám dlužník.