Průběh prodeje nemovitosti

Jak začíná realitní spolupráce se mnou? Jaké kroky vedou k prodeji nemovitosti?

 • Před začátkem prodeje

 1. Spolupráce se mnou začíná vždy nezávaznou schůzkou. Buď se sejdeme u nás v kanceláři a nebo přímo na nemovitosti. Probereme vaši současnou situaci (důvody prodeje), představy a požadavky (cenové, termín vystěhování, nějaká omezení).
 2. Představím, co mohu pro prodej udělat, s čím mohu pomoci a za jakých podmínek. 
 3. Po prohlídce nemovitosti vám předložím návrh prodejní ceny nemovitosti a prodejního plánu. 

 

V případě, že se dohodneme na  zastupování při prodeji, bude následovat: 

 • Průběh prodeje

 1. Nejdříve podepíšeme zprostředkovatelskou smlouvu, ve které je přesně určeno, co se bude prodávat, za jakou cenu, za jakých podmínek, jaká je platnost naší smlouvy.
 2. Následuje příprava nemovitosti na prodej - ve spolupráci s vámi nemovitost připravíme, já zajistím fotodokumentaci, video prohlídku, 3D půdorys a půjčím si od vás všechny dokumenty, které potřebuji (např. informace týkající se měsíčních plateb, stavu fondu oprav, půdorysy, technickou dokumentaci domu, atd.) 
 3. Po vámi odsouhlasené inzerci nabídku uveřejním na nejvyhledávanější realitní servery.
 4. Ze zájemci provedu prohlídku, předám jim veškeré informace týkající se nemovitosti, předám vám zpětnou vazbu.
 5. V případě, že o koupi vaší nemovitosti projeví někdo zájem, připravím rezervační smlouvu, která je třístranná, tj. prodávající, kupující a naše realitní kancelář.
 6. Po uzavření rezervační smlouvy předám veškeré podklady našemu právnímu oddělení, který připraví návrh kupní smlouvy, návrhy na vklad kupní smlouvy do katastru, eventuálně další smlouvy a podklady, pokud to bude nezbytné.
 7. Ve spolupráci s právníkem koordinuji připomínky ke smlouvám, veškeré jednání a aktivity vedoucí k vyplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího.  
 8. Nemovitost předávám s připraveným předávací protokolem (obsahuje stavy měřitelných médií, počty předaných klíčů, atd.)


Postup prodeje se může lišit v závislosti na vlastnictví nemovitosti, individuálních požadavcích klientů.

Můžete mě kontaktovat zde:


Naleznete mě na těchto sociálních sítích: